Cmentarz katolicki
Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie

Cmentarz i kaplica cmentarna w Rymanowie

Cmentarz katolicki w Rymanowie został założony po koniec XVIII wieku. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z początku XIX wieku. Są to pomniki rodziny Skórskich - ówczesnych właścicieli miasta. Są to nagrobki kamienne z marmurowymi tablicami, z popiersiem Chrystusa i żelaznym krzyżem, klasycystyczne.

Na uwagę zasługuje również kwatera rodziny hr. Potockich, gdzie znajduje się mogiła hr. Anny z Działyńskich Potockiej oraz jej najstarszych synów Jana i Józefa, ich żon i niektórych wnuków. Rozsiane po świecie groby pozostałych członków rodziny upamiętniają zamieszczone tablice. Grób hr. Stanisława Potockiego - założyciela Rymanowa Zdroju - znajduje się w kaplicy ks. Lubomirskich Bazyliki Dominikańskiej w Krakowie.

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie

Grobowiec rymanowskich proboszczów

Na cmentarzu znajduje się również grób Stanisława Mistygacza - żołnierza wojny obronnej w 1939 roku, który poległ w obronie Rymanowa. Został pochowany jako Stanisław Mitkowski i tak też nazwano jedną z rymanowskich ulic. Istnieją jednak przesłanki, że poprawne nazwisko bohatera brzmiało Mistygacz.

Znajdują się również groby proboszczów rymanowskich: ks. Wincentego Rawicz-Giebułłowicza, ks. Adama Janinę Bieleckiego, ks. Apolinarego Koraba-Laskowskiego. Są to nagrobki kamienne, klasycystyczne.

Na tym cmentarzu jest również nagrobek rodziny Bieleckich, a także żołnierskie mogiły zbiorowe z okresu I wojny światowej i kampanii wrześniowej 1939 roku.

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie

Pieta na rymanowskim cmentarzu

Na cmentarzu miejsce wiecznego spoczynku znajdują nie tylko parafianie parafii Rymanów, ale także odbywają się pochówki zmarłych z parafii św. Stanisława BM z Rymanowa Zdroju.

W 2010 roku wybudowana została kaplica cmentarna na tzw. „nowym cmentarzu”. Poświęcenia dokonał Ks. Bp Marian Rojek 8.07.2010r. w dzień wspomnienia św. Jana z Dukli - patrona Archidiecezji Przemyskiej. Od tamtej pory wszystkie Msze święte pogrzebowe zarówno z parafii Rymanów jak i Rymanów Zdrój odbywają się w kaplicy cmentarnej.

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie

Kaplica cmentarna

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie

Figura Matki Bożej Bolesnej na cmentarzu

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie

Kwatera rodziny Potockich

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie

Groby żołnierskie

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie

Cementarz katolicki w Rymanowie

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie

Cementarz katolicki w Rymanowie

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie

Cementarz katolicki w Rymanowie

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie

Cementarz katolicki w Rymanowie