Duszpasterze

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie

Ksiądz Mieczysław Szostak
- proboszcz parafii Rymanów

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie
Ksiądz Bartłomiej Dziepak - wikariusz

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie
Ksiądz Krzysztof Mierzejewski - wikariusz