Wnętrze kościoła
Parafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie

Wnętrze kościoła w RymanowieParafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie

Ołtarz główny kościoła parafialnegoParafia pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie

Ołtarz główny wraz z podpisami figur świętych